14 Chokhalas Of Panchal Society

District No Chokhalas
Banswara 1 Lohariya
2 Banswara
3 Partapur
4 Bori
5 Patok
6 Khamera
7 Maiyod
Dungarpur 8 Dungarpur
9 Baitali
10 Sagawara
11 Tarpot
12 Chorasi
pratapgarh 13 Parsola
Udaipur 14 Khadak